Guinizelli

Pizza romana ‘in teglia’ amb 5 farines i maduració llarga