3 years

IAAC, Fab Lab Barcelona

Jugando con la Luz >>

Instal·lacio interactiva que sorgeix del projecte Future Learning Unit per acompanya a la comunitat educativa de l’escola Sant Marti Poblenou en el disseny i fabricació de la instal·lació en el context del projecte Doit Europe. 

Famílies i docents col·laboren en la creació de vinyetes cinètiques de llum i ombra, reutilitzant materials, desenvolupant la seva creativitat i donant solucions als reptes que es plantegen.

Autor: Future Learning Unit, the students of 5th and 6th grade of  Sant Martí del Poblenou School and its educational community.
Sponsors: IAAC- Fab Lab Barcelona, Escola Santi Martí de Poblenou i Doit-europe.