Equip

L’equip de Poblenou Urban District està format per:

Direcció creativa
Claudia Costa
claudia@poblenouurbandistrict.com

Direcció de producció
Gloria Morera
gloria@poblenouurbandistrict.com

Gestió de projectes
Agata Kolomanska
projectes@poblenouurbandistrict.com

Gestió de socis i producció
Lidia Mombiela
info@poblenouurbandistrict.com

Comunicació i màrqueting
Helena Morera
comunicacio@poblenouurbandistrict.com

Suport de comunicació
Xenia Buxó
soportecomunicacion@poblenouurbandistrict.com

Gràfica
Carla Vila
grafica@poblenouurbandistrict.com