Equip

L’equip de Poblenou Urban District està format per:

Direcció creativa
Claudia Costa
claudia@poblenouurbandistrict.com

Direcció de producció
Gloria Morera
gloria@poblenouurbandistrict.com

Gestió de projectes
Agata Kolomanska
projectes@poblenouurbandistrict.com

Gestió de socis i producció
Lidia Mombiela
info@poblenouurbandistrict.com

Comunicació i màrqueting
Imma Martinez Castanyer
comunicacio@poblenouurbandistrict.com