Premsa

El servei de premsa de Poblenou Urban District ofereix a mitjans de comunicació i periodistes el recursos necessaris per a la cobertura informativa de l’actualitat del districte cultural i creatiu de Barcelona. En aquest lloc web, en actualització constant, s’hi publicaran convocatòries, notes i dossiers de premsa. També s’oferiran elements multimèdia (com fotografies i vídeos) i eines complementàries amb l’objectiu de facilitar la tasca periodística.

Material

Dossier de Premsa 2022

Contacte per a material de premsa, petició d’entrevistes i informació: comunicacio@poblenouurbandistrict.com

 


 

Información

Si vols rebre informació sobre les convocatòries i notes de premsa de Poblenou Urban District, et pots donar d'alta omplint el següent formulari: