Fa 4 anys

La Taqueria de Poblenou

Exposició fotogràfica, música folklòrica en directe i DJs mexicans.Exposició fotogràfica, música folklòrica en directe i DJs mexicans.