Lucho Cagliardi
Fa 3 anys

Parking FX Animation

Serà la part expositiva del WAC, amb un punt de venda amb material de tots els artistes que participen en l’esdeveniment.

En este espacio, encontraréis una muestra de obra de los siguientes artistas:

Lucho Cagliardi

Harsha Biswajit

Nina Jené

LULARI

Sergi Clavé Clos

Sergio de la Flora

Maria Gargot

Sara Jansen

ARDE

_Artmented

Amedialuz

Miquel Vila

També tindran DJs:

· 12h-14h Son. (Dj Set)
· 14h-16h NoN Project (Dj Set)
· 16h-18h Adrià Gil (Dj Set)
· 18h-20h Raul Naro (Dj Set)
· 20h-21h RaRaRa Showcase