Fa 10 mesos

O1. ‘Light of Love’ de Maurici Ginés a Westfield Glòries

‘Light of Love’ de Maurici Ginés (Artec Studio) és la representació abstracta de la relació cor-amor mitjançant una peça de light art que busca la interacció amb les persones i generar una fita lumínica, folrant l’estructura existent amb teles i integrant llum interactiva en el seu interior. El batec de la peça bombarà llum i so quan les persones passin per sota. 

Horaris:
3 i 4 de febrer –  De 18.30H a 23.30H
5 de febrer – De 18.30H a 23.00H

Espai col·laborador: Westfield Glòries
Espònsor: ProtoPixel, Lumalia i Expafol.

#LightOfLove #ArtecStudio #mauricigines #OffLlumbcn