Fa 2 anys

OracLED (1)

Artista: BeatMe Lab

OracLED és un projecte multidisciplinari que combina vídeo mapping i pixel mapping per recrear un paisatge oníric al centre del qual destaca un oracle lumínic. L’edifici del fons cobra vida mitjançant una gegantina projecció mentre un passadís format per focus LED laterals s’il·lumina seqüencialment seguint els motius de les formes calidoscòpiques. El món dels somnis és així representat mitjançant la llum, creant una enigmàtica atmosfera que, juntament amb la inducció musical, genera a l’espectador una sensació hipnòtica i atraient.

Horari: divendres, dissabte i diumenge; 19:00-23:00

Organitza: BeatMe Lab, Go–PopUp

Patrocinadors: Leds C4, Fluge, Razzmatazz