Fa 2 mesos

Piramidón, Centre d’Art Contemporani

Piramidón, espai híbrid entre fàbrica de creació i galeria d’art, presenta “Stanzas”, l’exposició individual de l’artista resident Eduard Resbier que explora la fina línia entre figuració i abstracció, realitat i ficció, a través del desenfocament i la difuminació. El dissabte, 21 d’octubre, celebren el seu famós vermut a la terrassa.

Divendres de 10h a 19h
Dissabte d’11h a 14h
Entrada gratuïta