Antoni Arola presenta ‘Eò’ a Indissoluble

La recerca artística d’Antoni Arola gravita entorn d’un element essencial i immaterial: la llum. I ho fa en la seva absència i en la seva presència, sigui natural o artificial. La seva obra respon a l’eterna cerca de la bellesa i que s’inspira, fonamentalment, en les cultures ancestrals, els codis digitals i les trobades fortuïtes. El mètode és el joc i la màxima: l’ús dels mínims elements possibles. Més enllà de la llum i de l’espai, el color és una altra de les seves constants.

Per l’Off Llum Bcn Antoni Arola presenta ‘Eò’ a Indissoluble (Carrer de Pujades, 130) una instal·lació lumínica que submergeix a l’espectador en un interval de bellesa dins d’un període de temps indefinit i incomptable. 

Les llavors de la Bova s’expandeixen en un estat d’ingravidesa fràgil al so del silenci i generen una dansa de partícules en suspensió que es dissolen en la foscor. La llum halògena les desperta amb una llum que les guia i les il·lumina i, lentament, les revela als nostres ulls dins d’una penombra total.

Espònsor ‘Eò’: Indissoluble i Albadalejo
Espai col·laborador: Indissoluble

Consulteu més informació sobre les instal·lacions de l’Off Llum Bcn en el següent enllaç.