Mesures de seguretat i prevenció COVID-19

A continuació es detalla el protocol que s’ha recomanat a tots els espais participants pel que fa a la prevenció amb motiu de la Covid-19 i també les mesures individuals per als assistents a l’esdeveniment.

L’esdeveniment segueix els protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:

 • Desinfecció dels espais, materials o instruments si es requereix.
 • A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • L’aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies de seguretat requerides.
 • L’accés i el desallotjament dels espais s’efectuarà de manera esglaonada i sota control de el personal d’acomodació per garantir la distància de seguretat, si l’activitat programada ho requereix.
 • En els espais no es facilitarà cap full de mà ni programa de l’esdeveniment en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.
 • En tots els espais on sigui necessari, s’habilitaran diferents accessos i sortides per tal de no produir aglomeracions de persones.

Mesures individuals:

 • Recorda que en tots els espais cal mantenir una distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 • L’ús de la màscara és obligatori en espais tancats i en espais públics.
 • L’accés i el desallotjament dels espais s’efectuarà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions de el personal d’acomodació.
 • Caldrà arribar als espais de representació amb un mínim de 15 minuts de antelació per facilitar l’entrada esglaonada.
 • Et recomanem que portis l’entrada descarregada en el mòbil per evitar el màxim el contacte amb el paper.
 • Si penses que pots tenir símptomes de la COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat de virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos molt aviat.

Important! S’haurà de seguir en tot moment les mesures sanitàries de l’espai on facis l’activitat.