Art Fa 3 anys

La Escocesa crea Projecte co-

La Escocesa és una fàbrica oberta de creació analògica que, per a donar cobertura a les necessitats dels artistes en les diferents fases de la seva trajectòria, ofereix espais de treball i recursos per al desenvolupament de projectes. Durant aquest temps, han estat treballant per afrontar la ‘nova normalitat’ d’una manera molt més repensada, reconcebuda i cuidada. I així ha sorgit Projecte co-.

El projecte co- converteix l’Escocesa en un centre d’investigació artística per afrontar la crisi de l’Covid-19 i proposar solucions.

El prefix co-, prové del llatí cum i de l’indoeuropeu -kom, significa ‘al costat’, ‘unió’ o ‘companyia’. Aquestes dues lletres prenen importància cabdal ara que el contacte és una cosa perillosa i d’ell han sorgit noves realitats com la connexió virtual, la companyia absent i el compromís constantment negociat. És urgent pensar en comunitat al virus, cohabitar amb el virus i després del virus.

Un col·lectiu d’artistes s’ha reunit a La Escocesa per trobar noves formes de cohabitar espais públics i culturals, construir plans de corresponsabilitat i seguretat social i, a l’hora, compartir espais d’ajuda econòmics i de cuidats.

Projecte co- ofereix alternatives a la virtualització com a única resposta possible a la crisi del contacte entre cossos que haurà d’afrontar l’escena cultural en els pròxims mesos.

El projecte està format per sis grups:

El co-nsultorio connecta, comparteix, comunica, i amb sort, cobra. El co-nsultorio s’obre per informar, i tenir cura, a tot el que ho necessiti sobre ajudes i subvencions disponibles, dins i fora del sector cultural.

La co-ctelera és per conèixer-se, acompanyar, confiar i fer comunitat. Aquest grup s’encarregarà de tornar a omplir els carrers amb activitats que acompanyin el desconfinamiento progressiu, contribuint a fer perdre la por a les veïnes i veïns de barri de Poblenou, i més endavant de tot Barcelona.

El co-rpus, el cos, el conjunt, el començament. Aquest grup, de naturalesa interdisciplinària tindrà com a objectiu tornar el cos a la cultura de forma segura, imaginant i proposant paquets de protocols i mesures que puguin servir a centres culturals i artistes individuals.

Les co-municadores, dissenyen, presenten i informen. S’encarreguen de comunicar els resultats dels tres grups d’acció a través de xarxes socials, web i altres mitjans.

Les co-nnectores, uneixen, vinculen i operen. S’encarreguen del contacte intern i la correspodencia entre el projecte i centres culturals, institucions, administracions.

Les (a)co-nseguidores a.k.a. fundraising, investiguen, sol·liciten i esperem que aconsegueixin!. S’encarreguen de buscar fons per part d’altres organismes per a poder continuar el projecte.

Aquests sis grups de treball s’han articulat com un programa extraordinari de vint-i-quatre beques que La Escocesa ha ofert internament a la seva comunitat, dirigint-se especialment als seus membres actualment més vulnerables. D’aquesta forma, la mateixa composició dels grups ha funcionat com una primera mesura interna, contribuint a rellançar l’activitat i a auxiliar les economies de la comunitat artística. Mitjançant el projecte co- La Escocesa pretén oferir alternatives a la virtualització com a única resposta possible a la crisi del contacte entre cossos que haurà d’afrontar l’escena cultural en els pròxims mesos.