Centre Municipal de Vela

La porta a la mar de Barcelona.