IAAC | Fab Lab Barcelona

Investigació i educació en fabricació digital i arquitectura.