Perico Pastor

Artista plàstic i escriptor. Un estudi gairebé ordenat.