Sala Beckett – Obrador Internacional de Dramatúrgia

Espai de creació, experimentació i formació teatral.