The Golden Hotel Barcelona

Hotel sostenible. Restaurant obert al públic. Pregunta per les nostres sales.