Palo Alto Creative Industries Lab: la tecnologia al servei de la Creativitat

El passat 9 de juny es va posar la primera pedra del Palo Alto Creative Industries Lab, un pol d’indústries creatives destinat a fomentar les noves tecnologies del sector audiovisual i a impulsar el creixement empresarial del sector.

La incubadora de Palo Alto es tracta d’un nou laboratori per impulsar les indústries creatives que comptarà amb espais d’experimentació accessibles pel conjunt del teixit creatiu on es puguin crear nous productes i serveis amb suport de les tecnologies audiovisuals més avançades. Espais per allotjar a empreses noves, espais expositius i showroom perquè el talent creatiu s’aproximi al mercat.

El que serà el Centre de Creació i Experimentació Audiovisual s’ubicarà a la nau E del recinte de Palo Alto i es preveu que les obres de rehabilitació acabin el juny del 2023, sumant així un nou equipament impulsor de les indústries creatives a la ciutat.

El centre comptarà amb una superfície de 1755 m2 i tindrà diferents mòduls flexibles per allotjar-hi empreses de nova creació, un laboratori d’experimentació tecnològic, espais d’incubació, i mòduls oberts i per treball en xarxa. A més, aquest “hub” també té l’objectiu de promoure projectes i idees emprenedores al voltant de les indústries creatives.

Un nou pols d’activitat econòmica

El Palo Alto Creative Industries Lab és una de les iniciatives que s’afegeixen al Disseny Hub i al pioner Poblenou Urban District per enfortir el teixit artístic de la ciutat i consolidar el districte Creatiu i Cultural de Barcelona com una de les àrees per excel·lència de la creació, el talent i la innovació.

Segons el Mapa de les Indústries Creatives, un estudi del 2019, Barcelona compta amb més de 4.675 empreses de les diferents àrees que engloben les indústries creatives. El sector crea 43.535 llocs de treball, el 3,8% del total de persones treballadores a la ciutat, que generen 10.158 milions d’euros de facturació. Per àrees, destaca el subsector de l’audiovisual, que concentra el 56,7% dels llocs de treball i el 62,0% de les empreses de l’àmbit català.