Poblenou Urban District forma part de la “Taula Barcelona Creativa”

Barcelona segueix treballant per impulsar els sectors de les indústries creatives. Des del passat 3 de març compta amb un nou projecte. Es tracta de la Taula Barcelona Creativa, una plataforma de representació i participació del sector de les indústries creatives, estratègic per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat, impulsada per la Regidoria d’Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona.

L’acte de presentació va tenir lloc al Disseny Hub Barcelona, un dels espais de referència per a la posada en valor i la projecció de les indústries creatives, la divulgació del patrimoni i la cultura de la ciutat a escala global. En aquest sentit, la Taula es presenta com un espai de participació, debat i proposta que aglutina els diferents agents dels sectors creatius – escoles, universitats, empreses, professionals, organismes articuladors, programes de difusió i representants de les administracions-, i representants de l’audiovisual, la moda, el disseny, l’arquitectura, la restauració, les aplicacions informàtiques i les arts visuals, entre d’altres.

Amb un plenari de setanta membres, en el qual Poblenou Urban District en forma part, i un sistema de rotació bianual, la Taula estarà presidida pel Primer Tinent d’Alcaldia, amb la vicepresidència del Regidor de Turisme i Indústries Creatives i el Sisè Tinent d’Alcaldia. Hi haurà una Comissió Delegada de vint membres del plenari, que es reunirà cada dos mesos.  A més, es podran crear grups de treball per a desenvolupar projectes concrets d’interès per a les indústries creatives de la ciutat.

Quins objectius persegeuix?

El seu objectiu principal és aprofundir en el coneixement de la realitat de les indústries creatives a la ciutat per tal que ajudi a implementar polítiques a llarg termini.

  1. Fer propostes d’actuació dirigides a les diferents administracions
  2. Plantejar canvis legislatius o normatius
  3. Propostes per a la projecció internacional del sector
  4. Cercar la interacció de les indústries creatives amb altres sectors de l’economia
  5. La coordinació i col·laboració entre els diferents agents dels sectors creatius
  6. Treballar per a la generació de dades i coneixement sobre els sectors creatius

En el marc de la constitució de la Taula Barcelona Creativa també es va aprofitar per presentar el Mapa de les Indústries Creatives a Barcelona. Es tracta d’un document que ofereix una definició i caracterització de les indústries culturals i creatives a la ciutat. El seu objectiu és ser una eina per millorar el coneixement de l’ecosistema del teixit econòmic i empresarial del sector creatiu per permetre establir noves prioritats per a la seva promoció i desenvolupament. Aquest mapa ens defineix amb exactitud el seu perímetre sectorial i, en conseqüència, ens aproxima a una quantificació més acurada en termes econòmics i sociolaborals i, en segon lloc, ens permet conèixer la seva distribució territorial a la ciutat.

Pots consultar el document, el mapa i els principals indicadors en aquest enllaç.