Formació Fa 4 anys

SAE porta el ‘Blended Learning’ al següent nivell

El sistema educatiu s’ha vist forçat a fer un salt evolutiu pel que fa a noves formes d’impartir i rebre classes. Fa mesos, arran de la pandèmia, us vam parlar de les cinc avantatges que tenen les classes online i avui hi afegirem una més gràcies a una nova iniciativa de SAE Institute Spain: el seu sistema de ‘Blended Learning’. 

‘Blend’ és un terme anglès que en la nostra llengua vol dir fusió. Seguint aquesta línia el model ‘Blended Learning’ que traduït significa ‘aprenentatge fusionat’ combina les classes en línia i presencials.

SAE ha anat més enllà i, a més d’això, fusiona el programa educatiu de dos dels seus centres. El sistema ‘Blended Learning’ de SAE permet als alumnes de Barcelona i Madrid anar a la mateixa classe de manera simultània, uns online i altres presencialement. És a dir, que els alumnes de Barcelona poden seguir una classe en línia mentre que els altres a Madrid assisteixen a la mateixa classe però presencialment al campus, i al revés.

Aquest és el primer model educatiu 100% blended cross-campus de SAE a Espanya

 

 

Per garantir la millor experiència educativa possible del ‘Blended Learning’, SAE han revisat tot el temari, classe per classe, exercici per exercici, i seleccionat al millor professorat de cada centre. Amb aquest model educatiu els alumnes podran aprofitar al màxim els avantatges d’ambdós centres i la seva formació serà més completa, ja que podran accedir a la més variada i major quantitat de continguts on-demand en educació creativa de l’actualitat.