Formació Fa 3 anys

Escultura tradicional per a animació 3D

Molt probablement, tots aquells que no es dediquin al sector, no sabran perquè és importantíssim que els animadors sàpiguen modelar a l’estil tradicional, sense tecnologia pel mig. Un animador ha de simular les lleis físiques com poden ser el pes, la gravetat, la resistència o el moviment. I tots aquests conceptes es treballen des de l’escultura. Perquè en crear una escultura es congela una acció en moviment.

A través de l’escultura es treballa la posició del personatge, el valor de la silueta, la línia d’acció, el pes de la figura, anatomies i proporció. Tots els denominadors comuns de tota figura que, posteriorment, serà animada.

En una producció, l’escultura complementa el disseny 2D per arribar al disseny final del personatge en tres dimensions. Fins i tot en les grans produccions se segueix recorrent a l’escultura física i real per a l’aprovació final dels dissenys. Veure’ls en volum i en totes les seves perspectives, és necessari, ja que un dibuix únicament aporta un angle. D’aquesta manera, el modelatge en 3D permet una visió en tots els angles.

 

 

Aquesta setmana, l’animadora tradicional a Stop Motion i Puppet Maker Núria García, ha impartit un workshop d’escultura als alumnes d’Animació de l’Idem Barcelona.

Durant la formació, els alumnes aprenen a modelar en 3D digital. El pas previ és l’experiència de modelar en real. Aquest contacte amb la matèria permet una experiència didàctica molt completa atès que no és virtual. El modelatge real permet desenvolupar la capacitat de vista prèvia i projecció en tres dimensions. Això els serà de gran ajuda als estudiants quan passin a modelar amb programes de modelatge digital. I també en la fase creativa i d’Animació.

El workflow de treball d’aquest mòdul comença amb un esbós en dibuix per buscar el personatge que es vol realitzar. En aquest dibuix, es desenvolupa el perfil psicològic i la biografia del personatge per dotar-lo de major transcendència, profunditat i personalitat. Buscant la neteja de les línies d’acció, el següent pas és construir l’estructura interna del personatge. Sobre aquesta estructura es modela la figura. Finalment, el personatge s’enforna per endurir el material.

Aquests coneixements han de tenir una aplicació real durant el curs vinent, quan els estudiants realitzen el seu primer curtmetratge a l’escola.

Aquesta formació complementària que ofereix L’Idem Barcelona demostra el seu compromís amb la formació de futurs professionals d’èxit, preparats per a qualsevol repte. És per això pel que la visió plàstica és una de les seves prioritats.